Nasi Pracownicy bardzo chętnie włączyli się do akcji pomocy Uchodźcom i osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu na Ukrainie. Zebraliśmy i przetransportowaliśmy całą masę żywności i produktów pierwszej potrzeby. Razem możemy więcej!